ДЛЯ ТОГО, ЩОБ МИ МОГЛИ ТИМЧАСОВО ЗУПИТИ НАШЕ З ВАМИ СПІЛКУВАННЯ НАМ ПОТРІБНО ОТРИМАТИ ВІД ВАС ОРИГІНАЛИ АБО НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ЗАВІРЕНІ КОПІЇ ТАКИХ ДОКУМЕНТІВ:

1 для військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України підписана командиром (начальником, керівником) або особою, яка його заміщує, відповідного структурного підрозділу, в якому проходить службу такий військовослужбовець, або керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який здійснив заходи щодо призову споживача на військову службу, скріплена гербовою печаткою довідка за формою, встановленою додатком № 2 до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання простроченої заборгованості у період дії воєнного стану в Україні» (для зручності ми розмістимо форму такої довідки нижче). Допускається складення довідки рукописним способом
2 для військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби посвідчення інваліда війни
3 для членів сімей військовослужбовців, які загинули чи померли посвідчення члена сім’ї загиблого
4 для осіб, які перебувають у полоні, осіб, з якими втрачено зв’язок, осіб, зниклих безвісти, для членів сімей військовослужбовців, які зникли безвісти інформація, надана державним підприємством, яке виконує функції Національного інформаційного бюро, про те, що особа утримується в полоні або перебуває у заручниках держави-агресора, або включена до реєстру як така, з якою втрачено зв’язок, або зникла безвісти

Важливо, що припинити будь-яку взаємодію із Вами ми зможемо виключно після отримання вищевказаних документів.

УВАГА !
Якщо Ви втратили належність до захищеної категорії, Ви зобов’язані повідомити нам про це протягом 30 календарних днів з дня втрати належності.

Форма довідки, встановлена додатком № 2 до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання простроченої заборгованості у період дії воєнного стану в Україні»

ДОВІДКА
від ___ ________ 20___ року
про належність до захищеної категорії
Видана ________________________________________.
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
Довідку видано для пред’явлення відповідно до Закону України “Про споживче кредитування”.
Командувач/командир/керівник_________________(прізвище, ініціали)
(підпис)
М.П