Юридична інформація

Вся інформація про MisterCash.ua, правила використання, фінансова звітність та інше.

Повне найменування фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІСТЕР КЕШ»

Ідентифікаційний код: 42987483

Місцезнаходження фінансової установи:

Код території за КОАТУУ: 8038200000,

Адреса: 03066, м. Київ, Голосіївський район, вулиця Михайла Максимовича, будинок 8.

Режим робочого часу фінансової установи:

Працюємо цілодобово

Відомості про власників істотної участі ТОВ «МІСТЕР КЕШ»

КОМПАНІЯ “СС КОНТІНЕНТАЛЬ СІТІ КЕПІТАЛ ЛТД”

Ідентифікаційний номер – НЕ 342311

Адреса: Спиру Кипріяну 20, ЧАПО СЕНТРАЛ, 3-й поверх, 1075, Нікосія, КІПР

Петре Ціскарішвілі,

Ідентифікаційний номер  – 2708621891

Адреса: місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 74, квартира 62

Відомості про опосередкованих власників істотної участі ТОВ «МІСТЕР КЕШ»

1. ТЧЕЛІДЗЕ РАТІ

АДРЕСА: КІПР, 4045, ЛІМАСОЛ, МІСТО ГЕРМАСОЙЯ, ВУЛИЦЯ МІКІНОН, 46

Відомості про фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами –

учасниками фінансової установи – ТЧЕЛІДЗЕ РАТІ.

Відомості про склад виконавчого органу ТОВ «МІСТЕР КЕШ»

Клєвакіна Наталія Валентинівна, Директор.

Відомості про склад наглядової ради ТОВ «МІСТЕР КЕШ» – наглядова рада наразі не створена.

Відомості про відокремлені підрозділи ТОВ «МІСТЕР КЕШ» – немає відокремлених підрозділів.

Відомості про ліцензії та дозволи  – Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК № В0000326 від 19.08.2021, видане Національним банком України.

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, санації – не перебуває в процесі провадження у справі про банкрутство, санації.

Рішення про ліквідацію – не перебуває в процесі припинення (ліквідації).

Ціни/тарифи фінансових послуг – ціни та тарифи фінансових послуг визначаються

відповідно до обраних клієнтом умов за КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ, згідно якого останній бажає отримати фінансові послуги.

Інша інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону:

Звіт про корпоративне управління фінансової установи – звіт про корпоративне

управління фінансової установи не розкривається в зв’язку з тим, що фінансова установа не створена у формі акціонерного товариства.

Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання

спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги – механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги, здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами – фінансова установа не пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість – додаткові фінансові послуги фінансовою установою не надаються.

Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання

фінансової послуги – не передбачена сплата податків або зборів за рахунок позичальника.

Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок

дострокового припинення надання фінансової послуги – визначені умовами ПРАВИЛ НАДАННЯ КОШТІВ В КРЕДИТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІСТЕР КЕШ»

Для офіційної кореспонденції: [email protected]

Реквізити Національного банку України:

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9
Телефон довідкової служби: 0 800 505 240
E-mail: [email protected]
Cайт: bank.gov.ua

Реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту

споживачів

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка 1

Тел.: (044) 279 12 70, (044) 278 84 60, (044) 278 41 70

Факс (044) 279 48 83

Е-mail: General – head @consumer.gov.ua

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1

Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві

Адреса: 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8

Тел. (044) 486 54 86

Факс: (044) 486 40 27

E-mail: [email protected]

Контактні дані інших територіальних підрозділів Держпродспоживслужби

Можна знайти на сторінці офіційного сайту Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Сайт: http://www.dpss.gov.ua

Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ

Шановні клієнти!
На виконання пункту 61 розділу VII Положення про застосування Національним банком України заходів
впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг,
затвердженого постановою правління Національного банку України від 01 лютого 2021 року № 12
повідомляємо, що рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських
фінансових послуг застосовано до Товариства з обмеженою відповідальністю «МІСТЕР КЕШ»
захід впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг та відкликання (анулювання) ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на
ринку цінних паперів), а саме на провадження діяльності з надання коштів у позику, в тому числі і на
умовах фінансового кредиту, видану відповідно до розпорядження Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 10 жовтня 2019 року № 2008.
Рішення набрало чинності 24 лютого 2023 року.
На підставі вищевикладеного, Товариство втрачає право:
1. укладати договори (продовжувати строк діючих договорів) про надання фінансових послуг, а
саме на провадження діяльності з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту з клієнтами;
2. укладати договори (продовжувати строк діючих договорів), які мають як наслідок збільшення
зобов’язань учасника ринку небанківських фінансових послуг перед клієнтами щодо надання
фінансових послуг, а саме на провадження діяльності з надання коштів у позику, в тому числі і на
умовах фінансового кредиту.
Звертаємо увагу! Відповідно до умов Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових
послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг затвердженого постановою
правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153, після прийняття Національним
банком України рішення про анулювання ліцензії фінансова компанія втрачає право укладати нові
договори з надання фінансових послуг та/або продовжувати строк дії укладених договорів, при цьому
договори, укладені до анулювання ліцензії (до 24 лютого 2023 року) продовжують свою дію та
сторони договору зобов’язані виконувати їх умови. Факт анулювання ліцензії не позбавляє Товариство
права, при не виконанні позичальником умов договору щодо повернення кредиту та сплати відсотків
за його користування, здійснювати стягнення заборгованості в порядку, встановленому чинним
законодавством.

Архівні документи

Наші контакти

Банківські реквізити:
ОТП БАНКЄДРПОУ: 42987483
п/р UA 683005280000026504455000711