Юридична інформація

Шановні клієнти!
На виконання пункту 61 розділу VII Положення про застосування Національним банком України заходів
впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг,
затвердженого постановою правління Національного банку України від 01 лютого 2021 року № 12
повідомляємо, що рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських
фінансових послуг застосовано до Товариства з обмеженою відповідальністю «МІСТЕР КЕШ»
захід впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг та відкликання (анулювання) ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на
ринку цінних паперів), а саме на провадження діяльності з надання коштів у позику, в тому числі і на
умовах фінансового кредиту, видану відповідно до розпорядження Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 10 жовтня 2019 року № 2008.
Рішення набрало чинності 24 лютого 2023 року.
На підставі вищевикладеного, Товариство втрачає право:
1. укладати договори (продовжувати строк діючих договорів) про надання фінансових послуг, а
саме на провадження діяльності з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту з клієнтами;
2. укладати договори (продовжувати строк діючих договорів), які мають як наслідок збільшення
зобов’язань учасника ринку небанківських фінансових послуг перед клієнтами щодо надання
фінансових послуг, а саме на провадження діяльності з надання коштів у позику, в тому числі і на
умовах фінансового кредиту.
Звертаємо увагу! Відповідно до умов Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових
послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг затвердженого постановою
правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153, після прийняття Національним
банком України рішення про анулювання ліцензії фінансова компанія втрачає право укладати нові
договори з надання фінансових послуг та/або продовжувати строк дії укладених договорів, при цьому
договори, укладені до анулювання ліцензії (до 24 лютого 2023 року) продовжують свою дію та
сторони договору зобов’язані виконувати їх умови. Факт анулювання ліцензії не позбавляє Товариство
права, при не виконанні позичальником умов договору щодо повернення кредиту та сплати відсотків
за його користування, здійснювати стягнення заборгованості в порядку, встановленому чинним
законодавством.

Архівні документи

Наші контакти

Банківські реквізити:
ОТП БАНКЄДРПОУ: 42987483
п/р UA 65300528000002600200031864